Loading...

Mesafeli Satış Sözleşmesi


Hizmet Sözleşmesi bakıcılardunyasi.com ile Müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal

ortamda Hizmet Sözleşmesi ('Sözleşme')'nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

MADDE 1.

HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ UNVAN : Bakıcılar Dünyası

TELEFON : 05335054328

E-MAIL : info@bakicilardunyasi.com

MADDE 2 – VERİLECEK

HİZMET Hizmet Sözleşmesi uyarınca Bakicilardunyasi.com tarafından verilecek hizmet,

web sitesinden Müşteri’nin bakıcı ihtiyacını müşterinin hesabına tanımlı hizmete göre

1 ve 2 Aylık Paket kapsamında tanımlanan aşağıdaki hakları kullanarak karşılaması ve

adayların da özgeçmişlerini web sitesinde yer alan veri tabanına yükleyerek ulaşılabilir

olmasını sağlayacak sanal ortamın sunulmasından ibarettir.

2.1 İhtiyacınızla ilgili iş ilanı yayınlayabilir ve ilanınıza başvuranlarla iletişime

geçebilirsiniz.

2.2. Üyeliğiniz devam ettiği sürece 3 ay boyunca dilediğiniz iş arayanların cep telefonu

numarasına doğrudan ulaşabilirsiniz. İlanınıza başvuran herkesin iletişim bilgilerini

görebilirsiniz.

MADDE 3. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

Bakicilardunyasi.com'un

www.Bakicilardunyasi.com internet sitesi üzerinden Müşteri'ye iş gücü ihtiyacını karşılaması

için elektronik ortamda verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin

düzenlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE-4 SÖZLEŞME'YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

4.1. Bakicilardunyasi.com,

Site’de profilleri yer alan Bakıcıların işvereni konumunda olmayan bir kuruluştur. Bakıcılar

arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak

girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

4.2. Müşteri üyeliği boyunca Bakicilardunyasi.com Müşteri

hizmetlerinden telefon veya internet aracılığı ile sağlanan hizmetle ilgili desteği almaya

devam edebilecektir.

4.3. Websitesindeki verilerin Bakicilardunyasi.com'un bilgisi veya yazılı onayı dışında

herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılmasından Bakicilardunyasi.com

sorumlu


değildir.

4.4. Bakicilardunyasi.com Müşteri Hizmetleri telefon numarası aracılığıyla, Müşteri'ye

sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü desteği verecektir. Müşteri aynı numaradan

talep ve şikayetlerini Bakicilardunyasi.com’a iletebilir.

4.5. Bakicilardunyasi.com, Bakıcı – İş Arayan Aday ve

Müşteri arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Bakıcı – İş Arayan Adayın sunacağı hizmet

sırasında veya herhangi bir zamanda Müşteriye, bakım hizmeti verdiği kişiye veya üçünü

kişilere vereceği zararlardan Bakiciburada.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5. MÜŞTERİ'NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme

şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi

verdiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Müşteri ilan edeceği pozisyon ve işveren profilindeki her türlü

hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme'ye konu

işveren

profili içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran Müşteri olup, Müşteri

bu konuda Bakicilardunyasi.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve

taahhüt eder.

6.3.Müşteri, Bakicilardunyasi.com sayfalarında yayınlayacağı bakıcı ilanında, bir ilan altında

birden fazla pozisyonu duyuramayacağını kabul eder.

6.4. Yayınlanan ilanda Müşteri tarafından faks

numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez. İlan içeriğinde reklam içerikli yazı

yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir.

6.5. Bakicilardunyasi.com'un Müşteri'ye hizmetin ifası için

sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya işveren yetkilisi, şifrenin gizliliğini

korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Bakicilardunyasi.com işbu

Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde,

Bakicilardunyasi.com tarafından alınmış ücretler iade

edilmez.

6.6. Müşteri'nin , Bakicilardunyasi,com üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya

kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla

istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim

kurması durumunda

Bakicilardunyasi.com Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar.

Bakicilardunyasi.com bu maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda,

Müşteri'yeücret iadesi yapmaz.

6.7. Aday veri tabanı, Bakicilardunyasi.com için asli ve en önemli malvarlığıdır.

İşbu Sözleşme ile Bakicilardunyasi.com tarafından Müşteri'ye verilen asli hizmet, aday veri


tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. Müşteri, aday veri tabanının ve içeriğinde

yer alan bilgilerin sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının, Bakicilardunyasi.com

için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder. Bakicilardunyasi.com,

müşterinin hesap doğrulamasını isteyebilir. Hesap doğrulama sürecinde ise, müşteriden T.C.

Kimlik Bilgilerini doğrulamasını, Telefon Bilgisini – Eposta adresini Doğrulamasını vb. gerekli

gördüğü evrakları – dökümanları temin etmesini isteyebilir. Bakicilardunyasi.com bu

maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi

tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri'ye ücret iadesi yapmaz.

6.8. Bakicilardunyasi.com’dan satın alınan üyelik, sadece kişisel kullanımınıza yöneliktir, 3.

kişilerle paylaşılamaz. Üyeliğiniz başka birine devredilemez, kullanılmasına müsaade

edilemez. Bakicilardunyasi.com bu maddenin ihlali sonucu

sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri'ye ücret iadesi yapmaz.

MADDE 7. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

7.1. Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan hizmet almayı talep edemez. Ücretin ödeme

şekli bu hizmetleri kullanım öncesi peşindir. Ödemenin Havale, Eft veya Kredi Kartı ile

yapılması mümkündür.

7.2. Hizmet bedeli Müşteri tarafından Bakicilardunyasi.com'un hesabına herhangi bir

sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse

Bakicilardunyasi.com’un Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

MADDE 8. ÜCRET İADE HAKKI Ücret iadesi; Müşteri'nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda

yapılabilir;

Müşteri ilanına hiç başvuru almadıysa ve/veya özgeçmiş kiralama modülünü kullanarak

aday(lar)ın

iletişim bilgilerini görüntülemediyse ve/veya adaylara site üzerinden mesaj göndermediyse

ücret iadesi yapılabilir. Diğer şartlarda ücret iadesi söz konusu değildir.

MADDE 9. CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu hizmet Müşteri'ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup,

niteliği gereği Müşteri'ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama

Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca da Müşteri'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE10. SON HÜKÜMLER

10.1. Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması

gerektiğini,ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu Sözleşme uyarınca verilen

adreslerinin kanuni

tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen

geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

10.2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan


hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.4. Bakicilardunyasi.com, bu kural ve koşulları herhangi bir zamanda

bildirim veya yükümlülük altına girmeden değiştirme hakkını saklı tutar.