Loading...

Bakıcı İçin Hizmet Sözleşmesi


Hizmet Sözleşmesi

HÜKÜMLER

I. SÖZLEŞME HAKKINDA

"Üyeliği Tamamla" "Facebook ile Üye Ol" veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde

bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak bizimle hukuki olarak

bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olursunuz. Eğer bu Sözleşme'yi kabul

etmiyorsanız, üyelik oluşturmayın, hizmetlerimizden hiçbirine erişmeyin veya kullanmayın.

II. HİZMETLERİMİZ

Sözleşme, halihazırda bakicilardunyasi.com alan adı ile verilen istihdama yönelik hizmetler

için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama

aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler

("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Aday", çalışan arayan

kayıtlı kullanıcıları ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır.

Sözleşme Aday için geçerlidir.

III. PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

• Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda verdiği ve Platform'da paylaştığı özgeçmiş

dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen

izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü

hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.

• Aday, istediği bir zaman diliminde Platform'da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme

yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten

sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri

tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

• Aday, Platform'da yer alan "Normal Profil" özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde

kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında

kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık

kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin

kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli

kişisel verilerle ilgili Şirket'in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul

etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen

rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz ve Sözleşme'nin içerisinde yer alan Bölüm VI'ya bakabilirsiniz.

• Aday, "Fotoğraf Çek/Yükle" ile özgeçmişine fotoğraf ekleyebilmektedir. Aday, özgeçmişine

fotoğraf eklerse, eklediği fotoğraf ile ilettiği tüm normal ve/veya özel nitelikli kişisel

verilerinin iş ilanlarına başvuru yaptığı işverenler ve özgeçmiş havuzunda inceleme yapan

işverenler (eğer aday özgeçmişini herkesin görüntülemesine açmış ise) tarafından

görüntüleneceği peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız,

işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için ve

Sözleşme'nin içerisinde yer alan Bölüm VI'ya bakabilirsiniz.

• Aday, özgeçmişini "İş Arıyorum" olarak ayarladığı ve görüntülenmesine bir kısıtlama getirmediği

sürece, Platform'da yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin site kullanıcıları tarafından

görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.

• Platform'da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu

bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu

bulunmamaktadır.

• Şirket' in formunda ("form") Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform'a

yerleştirilen özgeçmişindeki) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.

• Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan

işverenlerin

görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

• Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya

özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi İşveren Müşteri'ye geçtiğini,

Şirket'in, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale


hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu

ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin

silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan

sahibi firmaya iletmesi gerekir. Aday, Şirket'in bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü

olmadığını peşinen kabul eder.

IV. ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından

güncellenen e-posta adresi ve/veya cep/sabit telefonu üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle

ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul

etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen

iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları

üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" veya

kendisine gönderilen smsde yer alan “Ret” bağlantısını kullanarak e-posta veya sms listesinden

çıkabilir.

V. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerinizin ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil,

herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı size rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki

işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde sizi bilgilendirmek kaydıyla hesabınızı askıya alabilir

veya kapatabilir. Şirket, verdiğiniz bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülüklerinize

uyumunuzu, ifade özgürlüğünüz gibi temel hak ve özgürlüklerinizi ve kamu yararı gibi hukuka

uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

• Platforma girdiğiniz bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

• Şirket tarafından talep edildiği takdirde kişisel verilerinizi doğrulamanız gerekmektedir.

• Kişisel verilerinizde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellemeniz

gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.

• Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı

ve/veya amaçları dışında işlemeyeceğinizi taahhüt edersiniz.

• Hesabınız size aittir. Bu nedenle (1) güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; (2) şifrenizi güvende ve

gizli tutmayı; (3) hesabınızın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda (4)

yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektesiniz. Bütün makul önlemleri almanıza rağmen

hesabınızın ele geçirilmesi veya elinizde olmayan sistemsel sebepler dışında hesabınız ile ilgili

yapılan her türlü eylemden sorumlusunuz.

• Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamazsınız.

• Özgeçmişiniz dahil platformda girdiğiniz bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleriniz dahil

herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya

haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

• Platformda ve özgeçmişinizde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü

kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremezsiniz,

herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile aranızdaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemezsiniz.

• Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit

vb. nitelikteki içeriklere yer veremezsiniz.

• Hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen

içeriklere yer veremezsiniz.

• Kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap

açamazsınız, hesabınızı satışa koyamazsınız ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi

yararına kullandıramazsınız.

• Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere

yer veremezsiniz.

• Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun

olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun

tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmeksiniz.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni'nden

ulaşabilirsiniz. Ancak zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi

içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi

inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da

sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki


güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli

verilerinizdir.

6.1. Tarafımızca İşlenebilecek Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel

nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşitsel Veri

Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında

otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel

nitelikli kişisel verileriniz

Özgeçmişinizdeki "Kişisel Bilgiler" bölümü

Paylaşmanız durumunda Medeni Durumunuz

ve T.C. Kimlik numaranız.

Özgeçmişinizdeki "Ön Yazı Ekle" bölümü

Burada vereceğiniz bilgiler tamamen sizin

tarafınızdan belirlenecektir . Bu bilgiler

arasında özel nitelikli kişisel verilerinizi

bulunabilir.

Özgeçmişinizdeki “Özellikler” bölümü

Paylaşmanız durumunda Araç ve Çocuk

sahipliğiniz, sigara kullanımı bilgileriniz,

ilkyardım bilginiz, çocuk gelişimi / pedagojik

formasyon bilginiz, sağlık sorununuz veya

sürekli kullandığınız ilaç olup olmadığı kişisel

verileriniz bulunabilir.

Özgeçmişinizdeki "Nitelikleriniz" bölümü

Paylaşmanız durumunda yüzme, satranç

bilgileriniz, ilgiliendiğiniz spor türleri ve

çaldığınız müzik aletleri kişisel verilerinizi

içerebilir.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

"Hizmet Sözleşmesi'ni okudum ve bu sekmede vereceğim bilgilerin özel nitelikli kişisel

verim olabileceğini anladım. Bu sekmede vereceğim bilgilerin Hizmet Sözleşmesi'nde yer

alan Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmesine rıza gösteriyorum." onay

kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki özel nitelikli verilerinizi hem de bu Açık Rıza

Metni'nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel

verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

• Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla

özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır. İşverenler ise bunu kendi işe alım

süreçlerinde değerlendirmek amacıyla işlemektedir.

• Özgeçmişiniz, “Normal Profil” durumunda seçerseniz, bu durumda özgeçmişiniz iletişim

bilgileriniz hariç Bakicilardunyasi.com üyesi olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenmesine

izin vermiş olursunuz. İletişim bilgilerinizi ise sadece Bakicilardunyasi.com’a üye olan ve

hizmetlerimizi ücretli olarak kullanan işverenler görüntüleyebilir.

• Bakicilardunyasi.com web sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda,

başvuru sürecinizi değerlendirmek için (1) istihdamın değerlendirilmesi, (2) adayları inceleme ve

istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, (3) özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı

daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, (4) özgeçmişinizde yer

verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, (5) pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün

doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, (6) kısa ya da uzun

vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif

mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı

olabilmek amacıyla işleyebiliriz.

• Bakicilardunyasi.com üyesi İşveren Müşteriler'in hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe

ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, İşveren Müşteriler ile


paylaşılabilir.

• Çalışma saatlerimizin dışında size destek verebilmemiz için çalıştığımız çağrı merkezleri ile,

üyelerimizin taleplerine destek verebilmesi için paylaşılabilir,

• Hem bizimle hem de çalıştığımız çağrı merkezleriyle yaptığınız telefon görüşmelerinde

paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve

saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel

verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.

• Platform üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda, başvuru sürecinizi

değerlendirmek için gerekli olan şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir,

• Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına

uygun olarak işlenmektedir.

• Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve

her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

6.3. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen durumlarda ve amaçlarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan

firmalara belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarılmaktadır. Aktarım yapılan firmalar, dünyada

ve Türkiye'de birçok firma tarafından tercih edilen, bilinen ve güvenilir kurumlardır.

Aktarım yapılan firmalar ile ayrıca verilerinizin amaçları dışında işlenmemesi, güvenli tutulabilmesi

ve açıklanmaması için makul önlemleri alıyoruz.

Aktarabileceğimiz kişisel verilerinize dair detaylı bilgiye Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizden yalnızca işlenme amaçlarına uygun olanlar aktarılmaktadır. Mümkün olduğu

durumlarda, amacına uygun işlemeyi engellemiyorsa, kişisel verileriniz anonim hale getirilerek

aktarılmaktadır. Bu Hizmet Sözleşmesi'ne ilişkin "Yukarıda belirtilen Hizmet Sözleşmesi'ni

okudum ve anladım. Kişisel verilerimin Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan Açık Rıza

Metni'nde belirtilen amaçlarla üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.". onay

kutucuğunu işaretlemekle kişisel verilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla aktarımına rıza

vermektesiniz.

Kişisel verileriniz;

• Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size

toplu

e-posta ve sms gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve

yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

• Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize

daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye

tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere

aktarabiliyoruz.

• Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel

verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel

verilerinizi kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercih doğrultusunda

başvurduğunuz yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli İşveren Müşteri(ler)e, üyemiz İşveren

Müşteriler'e aktarabiliyoruz veya kişisel verileriniz, Platformumuzu ziyaret edenler tarafından

görüntülenebiliyor.

• İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK

firmaları, danışmanlar vb.), özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere

özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi söz konusu tedarikçilere

aktarılabiliyoruz.

• Kişisel verilerinizi Facebook, Instagram, Amazon, Dropbox, Netgsm, Google Analytics vs gibi

birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

• Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak

üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz.

• Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde

aktarabiliriz.

• Şirketimize çalışan adayı olarak başvurduğunuz takdirde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle

teyitleşmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde

ekleri ile beraber yer alan kişisel verileriniz söz konusu kişilerle paylaşılabilmekte, ayrıca,

başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız


bağlı veya ortak şirketlere özgeçmişinizle birlikte aktarılabilmektedir.