Loading...

Hizmet Sözleşmesi


Hizmet Sözleşmesi

Bakicilardunyasi.com ve Müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda Hizmet

Sözleşmesi

('Sözleşme')'nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

VERİLECEK HİZMET

Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) uyarınca Bakicilardunyasi.com tarafından verilecek

hizmet, web sitesinden

Müşteri’nin bakıcı ihtiyacını müşterinin hesabına tanımlı hizmete göre “İlan Verme”,

“Özgeçmiş Kiralama Modülü”,

“Doping” hizmetlerini kullanarak karşılaması ve adayların da özgeçmişlerini web

sitesinde yer alan veri tabanına

yükleyerek ulaşılabilir olmasını sağlayacak sanal ortamın sunulmasından ibarettir.

SÖZLEŞME'NİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusunu, Bakicilardunyasi.com internet sitesi üzerinden

Müşteri'ye bakıcı ihtiyacını

karşılaması için elektronik ortamda verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve

yükümlülüklerinin düzenlenmesi

oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME'YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

Bakicilardunyasi.com, Site’de profilleri yer alan Bakıcıların işvereni konumunda

olmayan bir kuruluştur. Bakıcılar

arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v)

ortak girişim veya (vi)

acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

İlan Verme Modülü: İlan verme modülü ile Müşteri Sözleşme süresince istediği

zaman sahip olduğu ilan hakkı uyarınca ilanını yayınlayabilir, yayından kaldırabilir ve

gerektiğinde unvanını gizli tutarak ilan verebilir. Her bir ilan

yayınlandığı günden itibaren seçilen pakete göre 30 gün veya 60 gün boyunca aktif

olur.

Özgeçmiş Kiralama Modülü : Bu modül ile Müşteri isterse ilanına başvuruda

bulunmayan adaylara ulaşarak,

özgeçmiş bilgilerini görebilir.

SÜRE

Bu sözleşme kapsamında aldığınız hizmetlerin süresi 1 ve 2 aydır. Alınan hizmetler,

2 ay içerisinde bitmezse ve/veya

kullanılmazsa sıfırlanır.

MÜŞTERİ'NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile

ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi

sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


ÜCRET İADE HAKKI

Ücret iadesi; Müşteri'nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda yapılabilir; Müşteri ilanına

hiç başvuru almadıysa

ve/veya özgeçmiş kiralama modülünü kullanarak aday(lar)ın iletişim bilgilerini

görüntülemediyse ücret iadesi

yapılabilir. Diğer şartlarda ücret iadesi söz konusu değildir.

CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu hizmet Müşteri'ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet

olup, niteliği gereği

Müşteri'ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve

Esasları Hakkında

Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca da Müşteri'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.